Hoor je vaak?


Je kind

In de vakantiekampen van Sensitief vzw leren kinderen (opnieuw) in hun eigen kracht staan. Spelenderwijs worden heel wat vaardigheden aangeleerd en krijgen ze de kans om andere gevoelige kinderen te ontmoeten.

Deze assertiviteitstrainingen in de vorm van vakantiekampen werden ontworpen door An Michiels en hebben als doel kinderen op een speelse, natuurlijke wijze een aantal belangrijke sociale vaardigheden bij te brengen.

Tijdens deze trainingen staan de thema's zelfvertrouwen, positief zelfbeeld en rust centraal. Verder leren de kinderen hoe zij kunnen omgaan met pestgedrag of hoe ze minder zenuwachtig kunnen zijn als ze bijvoorbeeld een spreekbeurt moeten geven.

Het spreekt vanzelf dat, net als bij een "taalbad", een "onderdompeling" van een week veel dieper inwerkt dan een paar uurtjes per week les. Bovendien is het leuker om gewoon op kamp te gaan en er andere kinderen te ontmoeten die elkaar heel goed kunnen begrijpen omdat ze ongeveer dezelfde dingen hebben ervaren en ook graag willen leren hoe om te gaan met moeilijke situaties.

Per kamp is er telkens maar een kleine groep (ongeveer 12 kinderen) en minimum twee begeleiders, zodat elk kind ook maximaal persoonlijke aandacht kan krijgen. Er is een flexibel programma, aangepast aan de behoeften van gevoelige kinderen en met voldoende aandacht voor rust en sereniteit. Bovendien wordt er in de interne kampen vanzelfsprekend veel aandacht besteed aan gezonde en lekkere maaltijden.

En wat staat er zoal op het programma?

- Assertiviteit: in je eigen kracht leren staan
- een gezond zelfbeeld ontwikkelen
- Concentratie-oefeningen
- Hoe omgaan met faalangst 
- Communicatie: duidelijk leren zeggen
wat je vindt en vragen wat je nodig hebt
- Relaxatie: met o.a. mindfulness en mandala tekenen
- Creatieve uitdagingen en rollenspel

Het voordeel is dat kinderen in groep op een speelse manier wordt aangeleerd hoe zij een assertievere houding kunnen aannemen, zonder het gevoel te hebben 'naar een therapeut' te "moeten" gaan. De kinderen zijn immers samen op kamp en leren veel van elkaars ervaringen. Omdat er steeds in kleine groep wordt gewerkt, is er ruim voldoende aandacht voor ieder individueel kind. Het geheel wordt professioneel begeleid en de ouders krijgen de mogelijkheid om na het kamp contact op te nemen.

Getuigenissen

Lees hier het verhaal van Noa. Zij volgde in 2010 een assertiviteitskamp bij Sensitief.

In 2018 neemt An Michiels een “sabbatjaar” en zal enkel het ouder-kind-jongeren-kamp in Massembre zelf begeleiden op 10-11-12 mei 2018. Voor lezingen in scholen en organisaties kun je nog wel een beroep doen op haar via tel. 0495 25 17 55.


In 2018 worden er kinderkampen verzorgd door 3 organisaties die vanuit eenzelfde bezieling werken als Sensitief: