regenboog
 
 

Wil je zelf iets organiseren?


Onderstaande cursussen, workshops en voordrachten kunnen op verzoek worden georganiseerd door organiaties, bedrijven, verenigingen en scholen... klik op de titels voor meer toelichting.

Enkele voorbeelden van organisaties die Sensitief vzw reeds ingeschakeld hebben voor het verzorgen van vorming, lezingen en/of workshops.

 

Omgaan met hooggevoelige kinderen

Verbeeldingskracht in het onderwijs

Concentratie en rust in de klas

Versterk je draagkracht

Geluk woont waar het welkom is

Veerkracht is leren loslaten

Kernkwaliteiten: ontdekken, ontplooien en gebruiken

Doorheen verlies naar nieuwe levenskracht

Emotionele intelligentie

Emoties: bron van kracht of klacht?

Omgaan met woede

Assertieve communicatievaardigheden

Omgaan met kritiek en waardering

Omgaan met depressiviteit

Zelfzorg, de kracht van persoonlijke groei

Bewust positiever worden

Op weg naar zelfrespect en zelfvertrouwen

Liefde en relaties

Relaxatie: beter omgaan met stress

Communicatie - en relatievaardigheden

Boeiend voorlezen en vertellen

Grootouders als vertellers

Kijken naar kindertekeningen

Kinderen en gevoelens

Hoe je kind sociaal vaardig maken? De Axenroos

 

 

 

 

Omgaan met hooggevoeligheid: 3 delige cursus

Gevoelige mensen hebben, meer nog dan anderen, de behoefte om zichzelf te begrijpen en te uiten. Anders lopen ze gevaar overprikkeld, triest of vermoeid te worden. In deze cursus komen, naast de wetenschappelijke inzichten, ook het doorleven aan bod via specifieke oefeningen. Een cursus dus voor hoofd, hart en handelen, om meer inzicht te krijgen in je eigen aard en ook beter om te kunnen gaan met mogelijke reacties van je omgeving.

De groep van ongeveer 8 mensen is tegelijk klein en groot genoeg om op een interactieve manier kennis te verwerven, ervaringen uit te wisselen en (h)erkenning bij elkaar te vinden. Uit vorige cursussen is gebleken dat er een hechte vriendengroep kan ontstaan die een blijvende ondersteuning kan bieden

↑Terug naar boven ↑


Omgaan met hooggevoelige kinderen
Een broos evenwicht tussen stimuleren en steunen.

Hoogsensitieve kinderen: Wat zijn de kenmerken? Hoe ga je ermee om?

Hooggevoelige kinderen hebben een fijngevoelig zenuwstelsel waardoor de prikkels uit hun omgeving een diepe indruk op hen maken en ze meer tijd en rust nodig hebben om deze indrukken te verwerken. Daarom hebben ze het nodig om zich af en toe terug te kunnen trekken. Vaak zijn zij zich daar zelf niet van bewust of krijgen zij daar (door hun drukke programma) de kans niet toe. Als gevolg daarvan voelen zij zich geïrriteerd, worden prikkelbaar en overbeweeglijk of juist gesloten en somber.

Hoogsensitieve kinderen zijn dus geen “flauwe” of “verwende” kinderen.
Ze hebben een intense waarneming - een rijke innerlijke wereld - en functioneren daardoor op een bijzondere manier. Het is geen ziekte en geen leerstoornis, al kan een niet onderkende hooggevoeligheid wel tot leerstoornissen en op de lange duur zelfs tot ernstige ziekten leiden.

Het is een mooie kwaliteit, een karaktereigenschap die tot het meest wezenlijke van het kind behoort. Ze kan als last of als gave beschouwd worden, afhankelijk van de manier waarop ermee omgegaan wordt (door het kind zelf, door de leerkrachten en door ouders). Het is dus niet het zoveelste etiketje om op een kind te plakken maar een term waardoor het kind zich (eindelijk) erkent en begrepen voelt.

Deze lezing is interactief opgebouwd met tips en adviezen voor dagelijkse toepassing.

Tijdens de lezing en achteraf is er ruimschoots gelegenheid tot vraagstelling.

↑Terug naar boven ↑


Verbeeldingskracht in het onderwijs

Uitleg volgt

↑Terug naar boven ↑

Concentratie en rust in de klas
Uitleg volgt

↑Terug naar boven ↑

Versterk je draagkracht

Heel wat mensen nemen de zorg voor anderen op zich, maar zorgt ze daarbij ook voldoende voor zichzelf? Als we niet voldoende voor onszelf zorgen, kunnen we de zorg voor anderen moeilijk blijven dragen. Vaak weten we veel beter wat anderen van ons verwachten, dan wat we zelf nodig hebben. Daarom begint goed zorg dragen met zelfkennis en -waardering. Pas als we onszelf ten volle aanvaarden, maken we verstandige keuzes en doen we niet langer aan zelfsabotage. Zo kunnen we op een betere, meer oprechte en evenwichtige manier voor anderen zorgen. Dan loert het gevaar voor “burn-out” niet langer om de hoek en kunnen we ook veel meer genieten van wat we voor anderen kunnen en mogen doen.
In deze cursus leren we negatieve patronen doorbreken, leren we luisteren naar onze eigen innerlijke wijsheid, leren we keuzes maken en concrete doelstellingen verwezenlijken, zodat we ook voor anderen meer kunnen betekenen.

↑Terug naar boven ↑

Geluk woont waar het welkom is

Sommige mensen schijnen altijd geluk te hebben terwijl anderen voor het ongeluk geboren lijken. Is dit toeval of is er meer aan de hand? Kunnen we ons geluk “maken” of moeten we maar afwachten of het toevallig ook bij ons langs komt? En als het langs komt, hoe houden we het dan in huis?Je kunt leren “openstaan voor geluk” door aandachtig naar je eigen leven te kijken. Daarvoor is moed nodig, en eerlijkheid maar vooral een liefdevolle houding ten aanzien van jezelf. Tijdens deze avond kun je leren hoe je het geluk kunt uitnodigen in je leven.

↑Terug naar boven ↑

Veerkracht is leren loslaten

Een van de moeilijkste opdrachten voor ieder mens is de verlieservaring. Verlies van een relatie, van een ideaal, zelfs van lang gekoesterde verwachtingen... Al deze verlieservaringen bezorgen ons emotionele pijn. Toch zijn net deze ervaringen ook noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van onze persoonlijkheid en het verwerven van wijsheid. Judith Viorst stelt, met vele anderen, dat we niet zoveel hoeven te lijden, als we maar bereid zijn die levenslessen te leren die in iedere situatie verborgen liggen. Het komt er immers op aan steeds de grotere samenhang te leren zien van alles wat er gebeurt, en onszelf én onze eigen houding daarin te leren kennen. Onze veerkracht bepaalt of we blijven hangen in het verleden, of juist door deze ervaringen een dieper en gelukkiger leven gaan leiden. Dit is een zeer praktische cursus waarin we onder andere gebruik maken van de “Script-As-Methode”, de “Release-Techniek” van Dr.Roy Martina en inzichten van Dr. Elisabeth Kubler-Ross.

↑Terug naar boven ↑

Kernkwaliteiten: ontdekken, ontplooien en gebruiken

Kernkwaliteiten zijn onze meest persoonlijke eigenschappen. Het zijn persoonskenmerken die we bij onze geboorte hebben meegekregen om onze taak in het leven te vervullen. Ze kunnen in de loop van ons leven verder ontwikkeld worden. Soms vragen we ons af: Wat zijn mijn verborgen talenten, welke activiteiten passen het best bij mij, en hoe ga ik om met eigenschappen die ik vervelend vind bij mezelf of bij anderen?’ In deze cursus gaan we op zoek naar de rijkdom van onze kwaliteiten, verkennen ook onze schaduwzijde en leren er beter mee om te gaan. Zo krijgen we niet alleen meer inzicht in onszelf, maar leren we ook de mensen om ons heen beter begrijpen.

↑Terug naar boven ↑

Doorheen verlies naar nieuwe levenskracht

In de avondsessies zoeken we naar een manier om zinvol en bewust om te gaan met onze verlieservaringen. Tijdens het leven krijgt iedereen vroeg of laat wel te maken met een of andere vorm van verdriet, met ziekte of met het sterven van een geliefd persoon. Vroeger maakte dit deel uit van het leven. Vandaag weten we niet goed meer hoe we hiermee zinvol om kunnen gaan. Wat gebeurt er allemaal als mensen rouwen? Waarom is het zo belangrijk om een overleden persoon ook nog na het overlijden te zien en aan te raken? Elk verlies brengt intense emoties teweeg die vragen om een eigen vorm van verwerking. Het verwerken van een verlies, het aanvaarden van wat gebeurd is en opnieuw “ vrede vinden” in een gewijzigde situatie vraagt veel tijd en is vaak een moeilijke opdracht. We spreken dan ook terecht van “rouwarbeid”.
Hoe kunnen we doorheen verdriet opnieuw leren houden van het leven? Heelt tijd echt alle wonden, of is daar meer voor nodig? En hoe kunnen we mensen die rouwen echt troostend nabij zijn?
Tijdens deze cursus delen we heel wat inzichten met elkaar en leren we op een gezonde manier om te gaan met verlies verwerking.

↑Terug naar boven ↑

Emotionele intelligentie

Wat zijn emoties? Hoe ontstaan ze en hoe gaan we ermee om? Wat is emotionele vaardigheid en hoe kan die aangeleerd worden? Is er een verband tussen E.Q. en l.Q.? Via een duidelijke toelichting en vele voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van gezin, school en werk krijgen we antwoorden op al deze vragen.
Deze cursus geeft ons ook inzicht in hoe emoties onze communicatie kleuren. Bovendien besteden we bijzondere aandacht aan emotionele chantage.
Wat gebeurt er precies bij emotionele chantage en op welke manier bemoeilijkt dit onze relaties en de kwaliteit van ons leven?
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die een dieper inzicht wil krijgen in zichzelf en zijn of haar omgeving.

↑Terug naar boven ↑

Emoties: bron van kracht of klacht?

Emoties zijn energievormen in ons lichaam. De emoties die wij als ‘positief’ ervaren voelen we duidelijk stromen, geven ons kracht en zetten ons in beweging. De als ‘negatief’ ervaren emoties veroorzaken spierspanningen, doen geestelijk en lichamelijk pijn, maken ons moe, ‘verlammen’ ons en zijn op die manier een vorm van niet benutte energie.
In deze reeks maken we kennis met verschillende emoties die we op verschillende plaatsen in ons lichaam vasthouden. Dit kost veel energie en komt onze spieren, organen of andere weefsels niet ten goede. Gespannen spieren voelen hard aan, verliezen hun elasticiteit en kracht. Na verloop van tijd ondermijnen we bewust of onbewust de vitaliteit van ons lichaam, de kwaliteit van ons leven, onze relaties en ons welzijn.
Wat doen we dan met die kracht? Blijven opkroppen, inslikken, verkrampen, verdringen, verdrinken, overeten of verdoven met medicatie? Dat kan, maar het kan ook anders! We kunnen die energie opnieuw in beweging brengen, beademen, leren voelen, ombuigen of ermee leren omgaan op een zachte meditatieve manier. En daar bestaan eenvoudige trucs, houdingen en oefeningen voor die uit eindelijk een gezonde inwerking hebben.

↑Terug naar boven ↑

Omgaan met woede

Woede kan een enorme oerkracht in de mens opwekken maar ook veel verwoesten. Onderdrukte woede kan je jarenlang belemmeren voluit te leven. Ze kan je relaties en zelfs je gezondheid negatief beïnvloeden. Maar hoe wil je kalmer worden, als je woedend bent? Hoe kun je de kracht van je woede op een positieve manier gebruiken? Hoe kun je reageren op de woede van anderen? Tijdens deze voordracht verkennen we de mogelijkheden om op een goede manier met deze emotie om te gaan.

↑Terug naar boven ↑

Assertieve communicatievaardigheden
Verdiepingsreeks

Keer op keer blijkt dat opkomen voor jezelf niet zo eenvoudig is. Ook al ken je de basisprincipes van assertiviteit, ze in praktijk brengen is vaak een ander paar mouwen. Onverwachte reacties van jezelf én anderen kunnen je verhinderen zelfbewust op te treden. Na verloop van tijd merk je dat je door gebrek aan oefening en gerichte begeleiding hervalt in je oude gedragspatronen. Communicatie is immers veel meer dan het uitwisselen van informatie. In deze reeks verkennen we onze eigen communicatieve stijl en zoeken we hulpbronnen om gesprekken te vergemakkelijken. We staan stil bij de weerstanden (in onszelf en in de gesprekspartner) die een vlotte en prettige interactie in de weg staan. Verder willen we jou laten inzien welke invloed je op elkaar uitoefent via communicatie.
Deze reeks richt zich tot iedereen die de assertieve vaardigheden wil opfrissen en/of zich hierin verder wil bekwamen. Vertrekkend vanuit eigen ervaringen en aangereikte oefeningen kun jij je zelfkennis verruimen en je communicatieve vaardigheden ver groten. Onderwerpen die zeker aan bod komen zijn: zelfrespect, begrenzing, constructief omgaan met conflicten en met kritiek.

↑Terug naar boven ↑

PrintPrint Sitemap