Onderstaande cursussen, workshops en voordrachten kunnen op verzoek worden georganiseerd door organiaties, bedrijven, verenigingen en scholen... klik op de titels voor meer toelichting.

Mobirise

Opvoeding

Ook (jonge) kinderen krijgen al gauw te maken met gevoelens van vreugde en trots, maar ook pijn en onveiligheid of gevoelens die voortvloeien uit verlies- en conflictsituaties. Door kinderen van jongs af aan goed te leren omgaan met hun emoties, kunnen we hen weerbaar maken zodat ze ook later stevig in hun schoenen staan en gezonde relaties kunnen aangaan. Maar hoe help je een kind daarbij? Vooral heel gevoelige kinderen kunnen regelmatig overspoeld worden door (heftige) emoties.

Als volwassene schrikken we daar vaak zelf van. Soms proberen we deze heftige gevoelens uit de weg te gaan of stil te leggen, uit angst voor de gevolgen. Toch weten we (uit eigen ervaring) dat dit niet altijd een goede oplossing is. Maar ook het botvieren van emotionele uitbarstingen is geen goede zaak, niet voor de omgeving en niet voor de betrokkenen zelf. Ook is het lang niet altijd gemakkelijk om de aard van de gevoelens te achterhalen en de signalen juist te interpreteren.

Hoe je gepast kunt reageren zodat je deze kinderen kunt leren omgaan met hun emoties kom je te weten via talloze tips voor dagelijks gebruik, thuis en op school.

"Ik kan het niet", is een veelgehoorde uitspraak bij kinderen met faalangst en een gebrek aan zelfvertrouwen. Ze ervaren mislukkingen erg intens en leggen de oorzaak van tegenslagen bij zichzelf. Negatief denken wordt als een gewoonte voor hen. Uiteraard wakkert dit soort denken hun (faal)angst nog aan. Dit kan de schoolresultaten en het welbevinden thuis en op school sterk negatief beïnvloeden.

Hoe ontstaat dit negatief denken bij kinderen? En hoe kun je er samen iets tegen doen? Wat kun je beter niet of juist wel zeggen? Met behulp van eenvoudige maar zeer doeltreffende strategieën kun je kinderen helpen om hun emotionele veerkracht te vergroten. Door een positievere denkwijze kunnen zij effectiever omgaan met mislukking, teleurstelling en frustratie. Zo kunnen zij zich beter wapenen tegen de vele uitdagingen van het leven.

In deze infoavond krijgen ouders en leerkrachten praktische handvatten aangereikt om kinderen te begeleiden in hun groei naar meer zelfvertrouwen. Door onze kinderen te helpen om beter om te gaan met moeilijke emoties en de mechanismen achter faalangst bloot te leggen kunnen we hen helpen om krachtiger en gelukkiger in het leven te staan. Met deze vaardigheden kunnen we de klassieke wijze van opvoeding via "straffen en belonen" achter ons laten. Zo komt er ruimte voor de kern van de zaak, nl. het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en gezonde assertiviteit.

Zelfs de meest gevoelige kinderen kunnen het geduld van hun ouders soms danig op de proef stellen door hun emotionele reacties of eindeloze vragen. Als je kind erg impulsief is of zich in stilzwijgen hult, weet je soms geen raad. Hoe bereik jij je kind?

Hoe bereikt je kind jou wanneer je het te druk hebt met duizend andere dingen? Wanneer loopt juist in zo'n situaties de - goedbedoelde - communicatie fout? Goede communicatie is veel meer dan spreken. Het is aandachtig aanwezig zijn bij wat (nog niet) gezegd kan worden. Dat is je eigen interpretatie opschorten en je verwondering haar wonderlijke werk laten doen.

Kinderen leren vooral door nabootsen. Wil je een geduldig kind? Oefen geduld. Wees ook geduldig met jezelf. Door samen te leren hoe je tot innerlijke rust komt, deel je een intense ervaring. Deze ervaring kan de basis vormen voor een geheel nieuw soort communicatie. Je krijgt ook waardevolle tips die je helpen om beter met elkaar te communiceren.

Een broos evenwicht tussen stimuleren en steunen.

Hoogsensitieve kinderen: Wat zijn de kenmerken? Hoe ga je ermee om?

Hooggevoelige kinderen hebben een fijngevoelig zenuwstelsel waardoor de prikkels uit hun omgeving een diepe indruk op hen maken en ze meer tijd en rust nodig hebben om deze indrukken te verwerken. Daarom hebben ze het nodig om zich af en toe terug te kunnen trekken. Vaak zijn zij zich daar zelf niet van bewust of krijgen zij daar (door hun drukke programma) de kans niet toe. Als gevolg daarvan voelen zij zich geïrriteerd, worden prikkelbaar en overbeweeglijk of juist gesloten en somber.

Hoogsensitieve kinderen zijn dus geen flauwe of verwende kinderen.
Ze hebben een intense waarneming - een rijke innerlijke wereld - en functioneren daardoor op een bijzondere manier. Het is geen ziekte en geen leerstoornis, al kan een niet onderkende hooggevoeligheid wel tot leerstoornissen en op de lange duur zelfs tot ernstige ziekten leiden.

Het is een mooie kwaliteit, een karaktereigenschap die tot het meest wezenlijke van het kind behoort. Ze kan als last of als gave beschouwd worden, afhankelijk van de manier waarop ermee omgegaan wordt (door het kind zelf, door de leerkrachten en door ouders). Het is dus niet het zoveelste etiketje om op een kind te plakken maar een term waardoor het kind zich (eindelijk) erkent en begrepen voelt.

Deze lezing is interactief opgebouwd met tips en adviezen voor dagelijkse toepassing. Tijdens de lezing en achteraf is er ruimschoots gelegenheid tot vraagstelling.

Té druk? Samen tot rust leren komen! Mindfulness is een manier om op elk moment bewust aanwezig te zijn op een rustige aandachtige wijze. Heel belangrijk dus in de relatie tussen ouders en kinderen. Bovendien erg interessant om beter om te kunnen gaan met moeilijke situaties.

Waar haal je het geduld?

Zelfs de meest gevoelige kinderen kunnen het geduld van hun ouders soms danig op de proef stellen door hun emotionele reacties of eindeloze vragen. Als je kind erg impulsief is of zich in stilzwijgen hult, weet je soms geen raad. Hoe bereik jij je kind?

Hoe bereikt je kind jou wanneer je het te druk hebt met duizend andere dingen? Wanneer loopt juist in zo'n situaties de - goedbedoelde - communicatie fout?

Tijd voor aandacht?

Goede communicatie is veel meer dan spreken. Het is aandachtig aanwezig zijn bij wat (nog niet) gezegd kan worden Dat is je eigen interpretatie opschorten en je verwondering haar wonderlijke werk laten doen.

Kinderen leren vooral door nabootsen. Wil je een geduldig kind? Oefen geduld. Wees ook geduldig met jezelf. Door samen te leren hoe je tot innerlijke rust komt, deel je een intense ervaring. Deze ervaring kan de basis vormen voor een geheel nieuw soort communicatie. Een communicatie vanuit het hart. Naast de gezamenlijke Mindfulness en hartfulness oefeningen is er ook ruimte om nieuwe inzichten te verwerven en te delen terwijl de kinderen op dat moment hun eigen programma hebben.

Deze doe-dag zit boordevol tips en leuke oefeningen om in het leven van alledag "mindful" met elkaar om te gaan.

Heel wat (hoog)gevoelige kinderen hebben naast een grote gevoeligheid ook een ijzersterke wil. Ze zijn enthousiast, nieuwsgierig en avontuurlijk maar tegelijk ook vaak overstuur en prikkelbaar. Als ze overprikkeld zijn hebben ze het vaak moeilijk om zelf terug rustig te worden. Emotionele uitbarstingen en moeilijk inslapen of doorslapen zijn dan het gevolg. Deze ‘vurige kinderen’ stellen hun opvoeders (ouders, leerkrachten) voor de uitdaging om hen een gezonde balans te helpen vinden en redelijke grenzen te stellen.

Hoe kun je gevoelige en wilskrachtige kinderen het best begeleiden zodat ze kunnen uitgroeien tot sterke liefdevolle mensen? Hoe ontmijn je moeilijke situaties en verkrijg je meer harmonie?

Tijdens deze vorming worden inzichten en praktische tips doorgegeven rond het omgaan met hooggevoelige en temperamentvolle kinderen. Je wordt je ook bewust van jouw groeimogelijkheden als ouder en leerkracht. Door elkaar beter te leren kennen en begrijpen, krijg je écht contact met elkaar. Meer verbondenheid leid tot meer harmonie. Uiteraard is er tijdens deze vorming ook ruimte voor concrete voorbeelden en persoonlijke vragen.

Na het succes van “De hoogsensitiviteit Survivalgids” verscheen eindelijk het vervolg in de vorm van een doe-boek. Dit boek staat boordevol weetjes, doordenkertjes en leuke opdrachten om alleen of samen uit te voeren. Het is zowel een vriend als een spiegel. Bladzijde na bladzijde gaat je kind zichzelf beter begrijpen en wordt het uitgedaagd om in gesprek te gaan met andere kinderen en volwassenen. Op een ludieke manier leert het veel over zichzelf, over gedachten en emoties. En het leert daar beter mee om te gaan. Op die manier kan je kind sterker in de wereld te staan.

Tijdens deze namiddag ontdekken we het nieuwe boek. Ouders en kinderen gaan onder begeleiding van de auteur, An Michiels, samen aan de slag met speelse opdrachten. Een ervaring om nog lang van na te genieten ….

Persoonlijke ontwikkeling

Deze dag besteden we niet alleen aandacht aan de mogelijke oorzaken, vormen en mogelijkheden om faalangst te ontdekken. We gaan natuurlijk vooral na hoe we ons zelf tegen faalangst kunnen wapenen en hoe we anderen met faalangst het best kunnen helpen. Deze praktische tips zijn zowel toepasselijk voor kinderen als op volwassenen, zowel thuis als op school en op het werk.

Gevoelige mensen hebben, meer nog dan anderen, de behoefte om zichzelf te begrijpen en te uiten. Anders lopen ze gevaar overprikkeld, triest of vermoeid te worden. In deze cursus komen, naast de wetenschappelijke inzichten, ook het doorleven aan bod via specifieke oefeningen.

Een cursus dus voor hoofd, hart en handelen, om meer inzicht te krijgen in je eigen aard en ook beter om te kunnen gaan met mogelijke reacties van je omgeving.

De groep van ongeveer 8 mensen is tegelijk klein en groot genoeg om op een interactieve manier kennis te verwerven, ervaringen uit te wisselen en (h)erkenning bij elkaar te vinden. Uit vorige cursussen is gebleken dat er een hechte vriendengroep kan ontstaan die een blijvende ondersteuning kan bieden.

Een van de moeilijkste opdrachten voor ieder mens is de verlieservaring. Verlies van een relatie, van een ideaal, zelfs van lang gekoesterde verwachtingen... Al deze verlieservaringen bezorgen ons emotionele pijn. Toch zijn net deze ervaringen ook noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van onze persoonlijkheid en het verwerven van wijsheid.

Judith Viorst stelt, met vele anderen, dat we niet zoveel hoeven te lijden, als we maar bereid zijn die levenslessen te leren die in iedere situatie verborgen liggen. Het komt er immers op aan steeds de grotere samenhang te leren zien van alles wat er gebeurt, en onszelf en onze eigen houding daarin te leren kennen. Onze veerkracht bepaalt of we blijven hangen in het verleden, of juist door deze ervaringen een dieper en gelukkiger leven gaan leiden. Dit is een zeer praktische cursus waarin we onder andere gebruik maken van de Script-As-Methode, de Release-Techniek van Dr.Roy Martina en inzichten van Dr. Elisabeth Kubler-Ross.

Kernkwaliteiten zijn onze meest persoonlijke eigenschappen. Het zijn persoonskenmerken die we bij onze geboorte hebben meegekregen om onze taak in het leven te vervullen. Ze kunnen in de loop van ons leven verder ontwikkeld worden. Soms vragen we ons af: Wat zijn mijn verborgen talenten, welke activiteiten passen het best bij mij, en hoe ga ik om met eigenschappen die ik vervelend vind bij mezelf of bij anderen?

In deze cursus gaan we op zoek naar de rijkdom van onze kwaliteiten, verkennen ook onze schaduwzijde en leren er beter mee om te gaan. Zo krijgen we niet alleen meer inzicht in onszelf, maar leren we ook de mensen om ons heen beter begrijpen.

Emoties spelen, bewust of onbewust, een belangrijke rol in onze communicatie en relaties. Daarom is het belangrijk ze goed te begrijpen en er goed mee om te gaan

Als volwassene proberen we heftige gevoelens vooral uit de weg te gaan of stil te leggen, vaak uit angst voor de gevolgen. We weten echter dat dit niet altijd een goede oplossing is. Maar ook emotionele uitbarstingen zijn geen goede zaak, niet voor de omgeving en niet voor onszelf. En het is lang niet altijd gemakkelijk om de juiste aard van de gevoelens te achterhalen en hun signalen goed te interpreteren.

Ook kinderen kunnen al heel vroeg regelmatig overspoeld worden door (heftige) emoties Door kinderen hier al van jongs af goed te leren mee omgaan kunnen we hen weerbaar maken zodat ze stevig in hun schoenen staan en later gezonde relaties kunnen aangaan.. Hoe kunnen we hen daarbij helpen?

Een beter begrip van onze eigen emoties en die van andere volwassenen en kinderen kan een groot voordeel opleveren in onze relaties, zowel thuis als op het werk.

Kwaadheid kan een enorme kracht in de mens opwekken, maar ook veel verwoesten. Daarom zijn veel mensen bang voor (hun) kwaadheid en proberen ze emoties als ergernis, kwaadheid en woede zoveel mogelijk te onderdrukken. Uit angst dat ze zouden escaleren worden conflicten zoveel mogelijk uit de weg gegaan. Dit kan echter leiden tot het blokkeren van de noodzakelijke levensenergie, relaties negatief beïnvloeden en op de duur zelfs de gezondheid ondermijnen.

Maar hoe kun je de kracht van jouw en andermans kwaadheid op een positieve manier gebruiken? Hoe kun je kalmer worden, als je woedend bent? En hoe kun je reageren op de kwaadheid van anderen? We verkennen de mogelijkheden om met deze emotie om te gaan zodat ze een bron van kracht wordt die ons helpt om onze relaties te verbeteren.

Keer op keer blijkt dat opkomen voor jezelf niet zo eenvoudig is. Ook al ken je de basisprincipes van assertiviteit, ze in praktijk brengen is vaak een ander paar mouwen. Onverwachte reacties van jezelf en anderen kunnen je verhinderen zelfbewust op te treden. Na verloop van tijd merk je dat je door gebrek aan oefening en gerichte begeleiding hervalt in je oude gedragspatronen. Communicatie is immers veel meer dan het uitwisselen van informatie. In deze reeks verkennen we onze eigen communicatieve stijl en zoeken we hulpbronnen om gesprekken te vergemakkelijken. We staan stil bij de weerstanden (in onszelf en in de gesprekspartner) die een vlotte en prettige interactie in de weg staan. Verder willen we jou laten inzien welke invloed je op elkaar uitoefent via communicatie.

Deze reeks richt zich tot iedereen die de assertieve vaardigheden wil opfrissen en/of zich hierin verder wil bekwamen. Vertrekkend vanuit eigen ervaringen en aangereikte oefeningen kun jij je zelfkennis verruimen en je communicatieve vaardigheden ver groten. Onderwerpen die zeker aan bod komen zijn: zelfrespect, begrenzing, constructief omgaan met conflicten en met kritiek.

Wat zijn emoties? Hoe ontstaan ze en hoe gaan we ermee om? Wat is emotionele vaardigheid en hoe kan die aangeleerd worden? Is er een verband tussen E.Q. en l.Q.? Via een duidelijke toelichting en vele voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van gezin, school en werk krijgen we antwoorden op al deze vragen.

Deze cursus geeft ons ook inzicht in hoe emoties onze communicatie kleuren. Bovendien besteden we bijzondere aandacht aan emotionele chantage.
Wat gebeurt er precies bij emotionele chantage en op welke manier bemoeilijkt dit onze relaties en de kwaliteit van ons leven?

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die een dieper inzicht wil krijgen in zichzelf en zijn of haar omgeving.

Heel wat mensen nemen de zorg voor anderen op zich, maar zorgt ze daarbij ook voldoende voor zichzelf? Als we niet voldoende voor onszelf zorgen, kunnen we de zorg voor anderen moeilijk blijven dragen. Vaak weten we veel beter wat anderen van ons verwachten, dan wat we zelf nodig hebben. Daarom begint goed zorg dragen met zelfkennis en -waardering. Pas als we onszelf ten volle aanvaarden, maken we verstandige keuzes en doen we niet langer aan zelfsabotage. Zo kunnen we op een betere, meer oprechte en evenwichtige manier voor anderen zorgen. Dan loert het gevaar voor burn-out niet langer om de hoek en kunnen we ook veel meer genieten van wat we voor anderen kunnen en mogen doen.

In deze cursus leren we negatieve patronen doorbreken, leren we luisteren naar onze eigen innerlijke wijsheid, leren we keuzes maken en concrete doelstellingen verwezenlijken, zodat we ook voor anderen meer kunnen betekenen.

Sommige mensen schijnen altijd geluk te hebben terwijl anderen voor het ongeluk geboren lijken. Is dit toeval of is er meer aan de hand? Kunnen we ons geluk maken of moeten we maar afwachten of het toevallig ook bij ons langs komt? En als het langs komt, hoe houden we het dan in huis?

Je kunt leren openstaan voor geluk door aandachtig naar je eigen leven te kijken. Daarvoor is moed nodig, en eerlijkheid maar vooral een liefdevolle houding ten aanzien van jezelf. Tijdens deze lezing kun je leren hoe je het geluk kunt uitnodigen in je leven.

In de reeks zoeken we naar een manier om zinvol en bewust om te gaan met onze verlieservaringen. Tijdens het leven krijgt iedereen vroeg of laat wel te maken met een of andere vorm van verdriet, met ziekte of met het sterven van een geliefd persoon. Vroeger maakte dit deel uit van het leven. Vandaag weten we niet goed meer hoe we hiermee zinvol om kunnen gaan.

Wat gebeurt er allemaal als mensen rouwen? Waarom is het zo belangrijk om een overleden persoon ook nog na het overlijden te zien en aan te raken? Elk verlies brengt intense emoties teweeg die vragen om een eigen vorm van verwerking. Het verwerken van een verlies, het aanvaarden van wat gebeurd is en opnieuw vrede vinden in een gewijzigde situatie vraagt veel tijd en is vaak een moeilijke opdracht. We spreken dan ook terecht van rouwarbeid.

Hoe kunnen we doorheen verdriet opnieuw leren houden van het leven? Heelt tijd echt alle wonden, of is daar meer voor nodig? En hoe kunnen we mensen die rouwen echt troostend nabij zijn?

Tijdens deze cursus delen we heel wat inzichten met elkaar en leren we op een gezonde manier om te gaan met verlies verwerking.

Ga jij met klamme handen naar het jaarlijkse evaluatiegesprek? Of voel je je een complete nul als je collega opmerkt dat je een dt-fout hebt gemaakt? Veel kans dat je niet goed met kritiek overweg kan. Niemand kan eraan ontkomen: iedereen krijgt weleens kritiek of is in de positie om kritiek te moeten geven. Zowel kritiek geven als kritiek ontvangen is dus een belangrijke vaardigheid!

Mobirise

Meer info? Vragen?

Neem contact met ons op

Enkele voorbeelden van organisaties die Sensitief vzw
reeds ingeschakeld hebben voor het verzorgen van
vorming, lezingen en/of workshops.

© Sensitief vzw 2024 - RPR 0460.710.804 - All Rights Reserved 

HTML Website Creator